izolacje fundamentów trójmiasto, instalacje wod kan trójmiasto, instalacje co trójmiasto, chodniki i place gdańsk

sieci wodkan

izolacje fundamentów trójmiasto, instalacje wod kan trójmiasto, instalacje co trójmiasto, chodniki i place gdańsk

instalacje C.O., wodkan i gazowe

izolacje fundamentów trójmiasto, instalacje wod kan trójmiasto, instalacje co trójmiasto, chodniki i place gdańsk

drogi i place

izolacje fundamentów trójmiasto, instalacje wod kan trójmiasto, instalacje co trójmiasto, chodniki i place gdańsk

odwodnienia budynków

izolacje fundamentów trójmiasto, instalacje wod kan trójmiasto, instalacje co trójmiasto, chodniki i place gdańsk

izolacje fundamentów

izolacje fundamentów trójmiasto, instalacje wod kan trójmiasto, instalacje co trójmiasto, chodniki i place gdańsk

montaż pieców

izolacje fundamentów trójmiasto, instalacje wod kan trójmiasto, instalacje co trójmiasto, chodniki i place gdańsk

kotłownie

izolacje fundamentów trójmiasto, instalacje wod kan trójmiasto, instalacje co trójmiasto, chodniki i place gdańsk

przeglądy instalacji gazowych

Dodatkowe usługi

izolacje fundamentów trójmiasto, instalacje wod kan trójmiasto, instalacje co trójmiasto, chodniki i place gdańsk

roboty ziemne

izolacje fundamentów trójmiasto, instalacje wod kan trójmiasto, instalacje co trójmiasto, chodniki i place gdańsk

wynajem koparki

izolacje fundamentów trójmiasto, instalacje wod kan trójmiasto, instalacje co trójmiasto, chodniki i place gdańsk

nadzory

Lokalizacja

adres korespondencyjny


ul. Raduńska 15
83-000 Juszkowo

adres siedziby


ul. Grzegorza z Sanoka 4
80-408 Gdańsk
* wjazd od ul. Kochanowskiego 130

Kontakt

mgr inż. Tomasz Kluczyk

kom. 0 603-306-811
e-mail. tkluczyk@sangaz.gda.pl

mgr inż. Krzysztof Kluczyk

kom. 0 695-188-374
e-mail. kkluczyk@sangaz.gda.pl